Referanser

Stibyggjaren AS

Her finner du et utvalg referanser, gruppert etter type. Klikk på bildet for å se en en detaljert oversikt med kostnader, over gitte referanser. Stier i nasjonalparker og andre steder: Våre kanskje mest kjente turstier har blitt renovert av Stibyggjaren AS. Vi kan blant mange nevne; Preikestolen, Stolzekleiven, Keiserstien, Jotunheimen, Jostedalsbreen og Trolltunga. Restaurering av gamle veier og sleper: Kjente og kjære veier og sleper, har de senere år blitt restaurert av Stibyggjaren AS. Vi kan blant annet nevne; Kongeveien over Filefjell, Munketreppene og Postvegen. Gråsteinsmuring; Nye, og restaurering av gamle: Gamle murer blir som nye, og nye murer blir skapt, av Stibyggjaren AS. Av arbeider vi har gjort kan vi nevne; Postvegen i Nærøyfjorden, xx, xx xx, xx
Stibyggjaren AS Skåri, 6876 Skjolden, E-post: post@gnvetti.com
Oversikt over alle prosjekter i Norge Sortert etter kommune Klikk på bildet, for å se hele oversikten: