Kontakt

Stibyggjaren AS

Geirr Vetti Skåri 6876 Skjolden E-post: post@gnvetti.com Org.nr. 999 657 095

Finne frem:

For å komme deg til Skåri Fjellgard, må du først….

Møter og kurs på Skåri Fjellgard:

Det er mulig å booke sal for møter, kurs, seminarer eller lignende, på Skåri Fjellgard.

Send en mail i god tid, så ser vi om det er ledig ønsket tidsrom.

Overnatting:

Vi tilbyr overnatting til xx gjester i perioden 00.00.2016 - 00.00.2016.

Pris per natt:

Dette inkluderer:

Stibyggjaren AS Skåri, 6876 Skjolden, E-post: post@gnvetti.com