Om oss

Firmapresentasjon

Stibyggjaren AS ble opprettet 17.12.2012, og lovlig registrert 04.03.2013. Firmanavnet Stibyggjaren AS, er en navneendring fra Snekkermester og Fjellbonde Geirr Vetti AS utført januar 2016. Firmaet er en videreføring av enkeltmannsforetaket Snekkermester og Fjellbonde Geirr Vetti AS, som ble opprettet i 1983. Bakgrunnen for denne organisasjons-endringen, skyldes krav fra revisor om at årlig omsetning for enkeltmannsforetaket var blitt for stor.

Om firmaet

Firmaet har eksistert i 33 år, og har drevet med restaurering av gamle hus og møbler. De siste 13 årene har vi spesialisert oss på arbeider knyttet til gamle veier og stier, samt gråsteinsmuring. Dette utgjør nå størstedelen av firmaets aktivitet, og sysselsetter i 2015 ca 30 ansatte. Tømreravdelingen sysselsetter i tillegg ca 3 snekkere. Vi tilbyr nå arbeid innenfor følgende områder: Stier i nasjonalparker og andre steder Restaurering av gamle veier og sleper Gråsteinsmuring; Nye, og restaurering av gamle Restaurering av gamle hus og møbler

Om de ansatte

Til dette arbeidet benytter vi Sherpaer fra Nepal. Sherpaene er et fjellfolk som kommer fra Khunde i Himalaya, 3840 m.o.h. De er regnet som verdens sterkeste folkegruppe, og er meget dyktige med steinarbeid. Sherpaene har en 1000 år lang tradisjon med slikt arbeid. I Norge, har Sherpaene utført arbeid fra nord til sør tilsvarende ca 200.000 arbeidstimer. De er ansatt på 6 mnd arbeidskontrakter, og alle ansatte mottar Norsk tarifflønn.

Utmerkelser

ARILD HÅLAND sin RESTAURERINGSPRIS, 1995 RIKSANTIKVARENS KULTURMINNEPRIS, 2012 LUSTER KOMMUNE KULTURPRIS, 2012 CLAUS HELBERGS MINNEPRIS, 2014 VAKRE VEGARS PRIS, STATENS VEGVESEN, 2014

Teknisk kompetanse

Bedriften har stor teknisk kompetanse i ledelse, og i nøkkelpersoner som arbeidsformenn. Stibyggjaren AS, har gjennom flere år påtatt seg meget vanskelige og krevende oppdrag som for eksempel KONGEVEIEN i Lærdal. Vi benytter i stor grad håndverktøy, men har både kjetting-taljer, stubbebryter og borremaskiner av forskjellige størrelser, som vi bruker der det er nødvendig. Vi har kompetanse til å utføre arbeider av typen gjort på/ved Havråtunet og i Salhus. Havråtunet og kulturlandskapet, er fredet etter kulturminneloven, og det krever en spesiell kompetanse og forståelse for dette arbeidet. Vi har utført flere oppdrag i denne kategorien, for eksempel VINDHELLA, MUNKETREPPENE og HAUGE GAMLE KIRKEGÅRD. Like viktig som teknisk kompetanse, er fysisk styrke. Dette er spesielt tydelig i steinmuringsarbeid. Her har Stibyggjaren AS sterke folk ansatt i alle arbeidslag.
Stibyggjaren AS Skåri, 6876 Skjolden, E-post: post@gnvetti.com
Steinmuring KOMPETANSE i Stibyggjaren AS 2016
CV Prosjektleder GEIRR VETTI 2016
Klikk på en av følgende linker, for å se kompetanse og CV:

Foto: SIRI WOLLAND, Riksantikvaren

Riksantikvarens

Kulturminnepris

2012

Geirr Vetti frå Luster fekk kulturminneprisen under feiringa av 100-årsdagen til Riksantikvaren. Klikk på bildet for å lese artikkelen: